About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 104 blog entries.

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo

2022-05-12T06:58:12+00:0012th Tháng Năm, 2022|Nghị quyết|

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo

Một số kiến nghị hoàn thiện quy định về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2017

2022-05-11T10:39:10+00:0011th Tháng Năm, 2022|Câu hỏi lý thuyết Hình sự|

Một số kiến nghị hoàn thiện quy định về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2017

Nghị định số 113/2021/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

2021-12-30T08:04:14+00:0030th Tháng Mười Hai, 2021|Văn bản khác|

Nghị định số 113/2021/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11 tháng 10 năm 2021 Quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục giảm thời hạn, miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

2021-12-30T03:31:51+00:0029th Tháng Mười Hai, 2021|Thông tư|

Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11 tháng 10 năm 2021 Quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục giảm thời hạn, miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11 tháng 10 năm 2021 Quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điểu kiện, người được hưởng án treo

2021-12-30T07:54:33+00:0029th Tháng Mười Hai, 2021|Thông tư|

Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11 tháng 10 năm 2021 Quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điểu kiện, người được hưởng án treo

Go to Top