About hovanbac

This author has not yet filled in any details.
So far hovanbac has created 33 blog entries.

Xác định thời điểm mở thừa kế và ý nghĩa của việc xác định thời điểm mở thừa kế

2021-10-09T05:15:05+00:0026th Tháng Chín, 2021|

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết. Việc xác định thời điểm mở thừa kế có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định di sản của người chết để lại.

Tổng hợp thông báo rút kinh nghiệm về tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữa trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy

2021-08-13T15:34:22+00:0017th Tháng Bảy, 2021|

Thông qua xét xử giám đốc thẩm vụ án Đinh Vũ Long phạm tội mua bán trái phép chất ma túy do ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm tuyên hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2020/HS-ST ngày 12/3 2020 của Tòa án nhân dân thành phố HL tỉnh QN do áp dụng pháp luật không đúng để xét xử sơ thẩm lại. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhận thấy cần thông báo để rút kinh nghiệm như sau

Thông báo rút kinh nghiệm số 63/TB-VC2-V2 ngày 22 tháng 6 năm 2021 Vụ án bị cấp giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm

2021-08-12T01:25:08+00:0016th Tháng Bảy, 2021|

Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thông báo rút kinh nghiệm vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất” bị ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Thông báo rút kinh nghiệm số 33/TB-VC3-V2 ngày 28 tháng 5 năm 2021 Vụ án “Tranh chấp hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hủy thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

2021-08-12T01:26:31+00:0015th Tháng Bảy, 2021|

Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm đối với vụ án “Tranh chấp hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hủy thay đổi khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, giữa nguyên đơn là bà Bùi Thị Giảng với bị đơn là ông Nguyễn Văn Trọng và bà Nguyễn Thị Thu Phương, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thấy cần thông báo để rút kinh nghiệm như sau:

Thông báo rút kinh nghiệm số 61/TB-VKS-DS ngày 22 tháng 6 năm 2021 Vụ án “Tranh chấp yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu”

2021-08-12T01:27:06+00:0015th Tháng Bảy, 2021|

Vụ án “Tranh chấp yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu” bị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

Tổng hợp bài tập tình huống tội cưỡng đoạt tài sản và tội cướp tài sản

2021-10-09T05:28:48+00:007th Tháng Bảy, 2021|

Tổng hợp bài tập tình huống tội cưỡng đoạt tài sản theo Khoản 1, Điều 170 Bộ luật hính sự năm 2015 và tội cướp tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật hình sự 2015

Go to Top