Tài liệu ôn thi chứng chỉ tiếng anh Cambridge English Starters

Starters là chứng chỉ tiếng anh đầu tiên trong 3 chứng chỉ tiếng anh Cambridge Young Learners English (viết tắt là YLE) dành cho học sinh từ 6 tuổi đến 8 tuổi (đang học lớp 1, lớp 2 và lớp 3). Bài thi Starters đánh giá 3 kỹ năng: Listening (nghe), Reading & Writing (đọc và viết), Speaking (nói).

Bộ tài liệu ‘chuẩn’ luyện thi Starters, gồm 4 cuốn, Starters 1, Starters 2, Starters 3 và Starters 4 mỗi cuốn gồm 3 bài test, mỗi bài test đánh giá 3 kỹ năng: Listening (nghe), Reading & Writing (đọc và viết), Speaking (nói). Bộ sách được thiết kế khoa học, dễ hiểu, dễ nghe, giúp trẻ dễ dàng tiếp thu kiến thức. Kèm theo bộ sách có đáp án để phụ huynh dễ dàng theo dõi và hướng dẫn trẻ ôn luyện.

 Cambridge English Starter

Bộ tài liệu gồm 3 cuốn Starters 1, Starters 2 và Starters 3

1. Nội dung Cambridge English starters

Nội dung Starters bao gồm 3 bài test, luyện 3 kỹ năng nghe, đọc – viết và nói.

1.1. Listening: gồm 4 Part

Listening Part 1: Thí sinh xem một bức tranh và nghe một cuộc hội thoại miêu tả các nhân vật trong tranh, sau đó nối tên nhân vật cho sẵn với người được nhắc đến tương ứng trong tranh. Phần này kiểm tra kĩ năng nghe tên và mô tả người của thí sinh.

Listening Part 2: Thí sinh nhìn bức tranh và nghe một đoạn hội thoại, sau đó điền một từ hoặc một chữ số vào chỗ trống trong một tờ ghi chú cho trước. Phần này kiểm tra kĩ năng nghe và chọn lọc thông tin chi tiết của thí sinh.

Listening Part 3: Phần thi có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi bao gồm một đoạn hội thoại ngắn và 3 bức tranh. Thí sinh nghe đoạn đối thoại và trả lời câu hỏi bằng cách chọn bức ảnh chính xác với nội dung nghe trong đoạn đối thoại. Phần này kiểm tra kĩ năng nghe thông tin chi tiết trong các tình huống khác nhau của thí sinh.

Listening Part 4: Thí sinh nghe một đoạn hội thoại, tô đúng màu theo hướng dẫn. Phần này kiểm tra kỹ năng nghe các từ miêu tả, giới từ và các từ chỉ màu sắc.

Starters 1 Listening test 1 to test 3

 

Starters 2 Listening test 1 to test 3

 

Starters 3 Listening test 1 to test 3

 

Starters 4 Listening test 1 to test 3

1.2. Reading and Writing: gồm 5 part

Phần đọc & viết bao gồm 5 phần có tổng 25 câu hỏi

– Reading & Writing Part 1: Phần thi gồm 5 câu miêu tả tương ứng với 5 bức tranh, thí sinh xem bức tranh và đọc câu miêu tả cho trước. Nếu câu miêu tả đúng, thí sinh đánh dấu √, nếu sai đánh dấu x. Phần này kiểm tra kỹ năng hiểu nghĩa từ vựng của thí sinh.

– Reading & Writing Part 2: Thí sinh được xem 1 bức tranh và 5 câu cho sẵn. Nếu câu miêu tả đúng chi tiết trong tranh, hãy ghi “Yes”; nếu câu miêu tả là sai, hãy ghi “No”. Phần thi này kiểm tra khả năng đọc hiểu văn bản ở mức độ câu của thí sinh.

– Reading & Writing Part 3: Gồm 5 câu, sắp xếp các chữ cái cho trước thành từ đúng đồ vật tương ứng hình vẽ bên cạnh. Phần thi này kiểm tra vốn từ vựng và chính tả của thí sinh.

– Reading & Writing Part 4: Gồm 5 câu tương ứng với 5 chỗ trống và 8 từ cho trước. Thí sinh đọc đoạn văn và chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống. Phần này kiểm tra kỹ năng đọc hiểu văn bản và vốn từ vựng của thí sinh.

– Reading & Writing Part 5: Thí sinh xem 3 bức tranh và mỗi bức tranh có 1 đến 2 câu hỏi. Thí sinh trả lời câu hỏi dựa vào các chi tiết trong tranh và chỉ cần một từ duy nhất cho mỗi câu trả lời. Phần thi này kiểm tra khả năng xem tranh và tổng hợp thông tin của thí sinh.

1.3. Speaking

– Speaking Part 1: Giám khảo tự giới thiệu và hỏi tên thí sinh. Sau đó giám khảo cho thí sinh xem 1 bức tranh lớn và đặt câu hỏi đồ vật trong tranh, yêu cầu thí sinh chỉ vào đúng đồ vật trong tranh mà giám khảo đã hỏi. Tiếp theo giám khảo cho thí sinh xem 8 hình nhỏ, giám khảo đọc tên đồ vật trong hình yêu cầu thí sinh lấy ra 3 hình sau đó yêu cầu thí sinh đặt vào một vị trí nào đó trên bức tranh.

– Speaking Part 2: Giám khảo hỏi thí sinh một số câu hỏi về bức tranh lớn ở part 1 (ví dụ như, ‘What is this?’, ‘What colour is it?’) và kể tên các đồ vật có trong bức tranh.

– Speaking Part 3: Giám khảo hỏi thí sinh một số câu hỏi về các bức tranh nhỏ ở part 1 (ví dụ như, ‘What is this?’, ‘Have you got a …?’).

Speaking Part 4: Giám khảo hỏi thí sinh một số câu hỏi về bản thân (ví dụ như, tuổi, gia đình, bạn bè).

Video Starters Speaking test

2. Cấu trúc đề thi Cambridge English Starters

Đề thi starter gồm 3 phần, kiểm tra đủ 3 kỹ năng

Phần 1: Nghe (Listening)

Phần 2: Đọc và viết (Reading and Writing)

Phần 3: Nói (Speaking)

3. Cách tính điểm đề thi Starters

Kết quả của bài thi Starters được thể hiện qua các biểu tượng hình khiên (hình khiên là logo của Cambridge). Số lượng tối đa cho mỗi kỹ năng là 5 khiên. Để vượt qua được kỳ thi Starters thí sinh cần đạt từ 10 khiên trở lên bao gồm cả 3 kỹ năng và mỗi kỹ năng không được dưới 2 khiên.

Chứng chỉ Cambridge English Starter

Chứng chỉ tiếng anh quốc tế

4. Link xem các Video khác trên kênh Youtube

Click vào biểu tượng phía dưới để đăng ký kênh Youtube

5. Link tải tài liệu ôn thi Starters có đáp án

6. Link đăng ký dự thi chứng chỉ quốc tế

7. Link mua sách bản quyền

Link mua sách Starters 1 trên Shopee

Link mua sách Starters 2 trên Shopee

Link mua sách Starters 3 trên Shopee