Quy định

Các bài viết tại Diễn đàn được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế.

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, mình xin có một vài quy định liên quan đến bản quyền nội dung tại diễn đàn Evoi. Khi bạn truy cập và đọc bài viết trên Diễn đàn Evoi tức là bạn đã phải chấp nhận những qui định sau đây.

Quy định về chia sẻ bài viết

1. Bài viết dựa trên quan điểm của tác giả hoặc người viết. Bạn sẽ chịu trách nhiệm khi làm theo các hướng dẫn trong Diễn đàn.

2. Diễn đàn Evoi giữ bản quyền toàn bộ nội dung và bản quyền của bài viết.

3. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên diễn đàn Evoi vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên, khách hàng. Mình có quyền khiếu nại trong trường hợp bạn sử dụng chúng cho mục đích thương mại.

4. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.

5. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi chú rõ ràng: Nguồn bài viết từ Diễn đàn Evoi.

Bình luận

1. Không bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, phân biệt vùng miền.

2. Không nói tục, chửi thề.

3. Không đăng link spam đến website khác.

4. Không spam bài viết hay các hình thức khác.

5. Nên dùng tiếng Việt có dấu để bình luận.

Chính sách hỗ trợ

1. Diễn đàn Evoi hoàn toàn miễn phí, nếu bạn có thắc mắc, khó khăn trong bất kỳ vấn đề nào mà mình có đề cập thì bạn có thể sử dụng phần bình luận bên dưới để thảo luận.

2. Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Evoi.vn

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc. Thân ái!