THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM
Vụ án bị cấp giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm,
giữ nguyên bản án sơ thẩm

Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thông báo rút kinh nghiệm vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất” bị ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

1. Nội dung vụ án

Nguồn gốc thửa đất 3531 tờ bản đồ số 22, diện tích 530m2 trước đây thuộc thửa đất 3533 diện tích 1.500m2, năm 1993 do Sở Đo đạc đã tách thành 2 thửa là thửa 3533 có diện tích 920m2 và thửa 3531 có diện tích 530m2. Trước năm 1978, do ông Thể khai hoang, năm 1978 Hợp tác xã Hòa Hiệp thu hồi và cấp cho hộ gia đình ông Trần Văn Ước, bà Phạm Thị Nhung. Năm 1993, ông Ước, bà Nhung chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Minh Phượng, bà Phượng sử dụng ổn định từ đó đến nay.

Ngày 05/8/1996, Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 885333 cho ông Đặng Văn Khảm đối với thửa đất 3531, tờ bản đồ số 22, diện tích 530m2. Sau đó, Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin đã ban hành Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 có nội dung thu hồi và hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 885333 ngày 05/8/1996 đối với thửa đất 3531 đã cấp cho ông Đặng Văn Khảm (do cấp sai chủ sử dụng đất). Không đồng ý với Quyết định của ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin, ông Khảm đã khởi kiện vụ án hành chính.

Bản án hành chính phúc thẩm số 72/2018/HC-PT ngày 28/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đặng Văn Khảm.

Ngày 24/10/2018, Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin cấp Giấy chúng nhận quyền sử đụng đất đối với thửa đất 3531 cho bà Phạm Thị Minh Phượng.

Ngày 25/02/2019, bà Hoàng Thị Đức (vợ ông Khảm) khởi kiện vụ án dân sự đối với bà Phạm Thị Minh Phượng yêu cầu Tòa án buộc bà Phượng trả lại cho bà thửa đất 3531.

2. Quá trinh giải quyết vụ án

Bản án dân sự sơ thẩm số 26/2019/DS-ST ngày 30/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Đức đối với việc yêu cầu bị đơn bà Phượng phải trả lại cho nguyên đơn bà Đức thửa đất 3531, tờ bản đồ số 22 tại thôn Kim Phát, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Bản án dân sự phúc thẩm số 117/2020/DSPT ngày 12/6/2020 của Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk sửa bản án dân sự sơ thấm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Đức.

Ngày 12/10/2020, Viện kiêm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 99/QĐKNGĐT-VKS-DS đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đổc thẩm hủy Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên; giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 26/2019/DS-ST ngày 30/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin.

Ngày 28/4/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, chấp nhận Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên; giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 26/2019/DS-ST ngày 30/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin.

3. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm

Trong Quyết định giám đốc thấm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề cập đến Bản án hành chính phúc thẩm số 72/2018/HC-PT ngày 28/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Khảm đang có hiệu lực pháp luật. Nội dung khởi kiện của bà Đức yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin buộc bà Phượng trả lại cho bà thửa đất 3531 có cùng nội dung tranh chấp thửa đất 3531 với bà Phượng như trong vụ án hành chính mà ông Khảm là người khởi kiện.

Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin xác định nội dung yêu cầu khởi kiện của bà Đức tranh chấp thửa đất 3531 với bà Phượng đã được Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng giải quyết tại bản án hành chính có hiệu lực pháp luật là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng Bản án hành chính giải quyết tranh chấp hành chính giữa ông Khảm với UBND liên quan đến thửa đất 3531, còn bà Đức khởi kiện vụ án dân sự buộc bà Phượng trả lại thửa đất 3531 cho vợ chồng bà Đức là hai quan hệ pháp luật khác nhau và chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đức là không chính xác, bởi lẽ:

Mặc dù ông Khảm khởi kiện vụ án hành chính, bà Đức khỏi kiện vụ án dân sự nhưng đều có chung một nội dung liên quan đến quyền sử dụng đất thửa 3531. Ông Khảm yêu cầu hủy Quyết định thu hồi hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Khảm và buộc bà Phượng phải trả lại thửa đất 3531 nhưng không được Tòa án chấp nhận. Bà Đức khởi kiện vụ án dân sự yêu cầu Tòa án buộc bà Phượng trả lại thửa đất 3531 nhưng bà Đức không có bất cứ hồ sơ, giấy tờ gì có giá trị pháp lý về quyền sử dụng thửa đất 3531 do đã bị thu hồi và có tranh chấp đã được Tòa án giải quyết tại bản án đang có hiệu lực pháp luật.

Như vậy, cần xác định nội dung khởi kiện của bà Đức đã được giải quyết tại Bản án hành chính phúc thẩm số 72/2018/HC-PT ngày 28/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đang có hiệu lực pháp luật.

Trên đây là vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” bị ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên sơ thẩm. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thông báo để Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trong khu vực nghiên cứu, rút kinh nghiệm./.

Tải file Thông báo rút kinh nghiệm số 63/TB-VKS-DS