THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM
Vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”

Thông qua công tác kiếm sát xét xử giám đốc thẩm các vụ án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn ông Nguyễn Thanh Nghị với bị đơn ông Phan Văn Bằng, bị ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại.

Nội dung vụ án:

Ngày 15/11/2010, ông Nguyễn Thanh Nghị cho vợ chồng ông Phan Văn Bằng và bà Nguyễn Thị Hoa vay số tiền 300.000.000 đồng, thời hạn vay là 01 năm. Hợp đồng vay tiền được công chứng tại Phòng công chứng số 3, tỉnh Đắk Lắk ngày 15/11/2010.

Khi vay tiền, ông Bằng, bà Hoa có thế chấp cho ông Nguyễn Thanh Nghị quyền sử dụng đất tại thửa 01, tờ bản đồ “Trích đo”, diện tích 311m2 ở phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 016972 do UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cấp cho ông Bằng, bà Hoa ngày 28/9/2010. Năm 2012, bà Nguyễn Thị Hoa chết.

Năm 2019, ông Nguyễn Thanh Nghị khởi kiện yêu cầu ông Bằng, bà Hoa trả sổ tiền 300.000.000 đồng, không yêu cầu tính lãi. Trường hợp ông Bằng, bà Hoa không trả được nợ, đề nghị tòa án xử lý quyền sử dụng đất ông Bằng, bà Hoa đã thế chấp cho ông Nghị để thu hồi nợ.

Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ đã tống đạt hợp lệ cho ông Bằng và những người con của ông Bằng, bà Hoa, nhưng họ đều vắng mặt không có lý do nên tòa án tiến hành xét xử vắng mặt.

Bản án dân sự sơ thẩm số 25/2020/DS-ST ngày 23/7/2020 của Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk quyết định:

“…Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Thanh Nghị. Buộc ông Phan Văn Bằng phải có trách nhiệm trả cho ông Nguyễn Thanh Nghị số tiền 300.000.000 đồng.

Không chấp nhận yêu câu của ông Nguyễn Thanh Nghị về việc yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo hợp đồng công chứng số 5313, quyển sổ 04/2010 ngày 15/11/2010 tại Phòng công chứng số 3, tỉnh Đắk Lăk”.

Ngoài ra, bản án tuyên về án phí theo quy định.

Ngày 24/12/2020, ông Nguyễn Thanh Nghị có đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm.

Ngày 25/02/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 29/QĐKNGĐT-VKS-DS, đề nghị ủy ban tham phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại vụ án.

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 26/202 l/DS-GĐT ngày 01/6/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của Viện kiếm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm.

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm:

Ngày 15/11/2010, vợ chồng ông Phan Văn Bằng, bà Nguyễn Thị Hoa vay của ông Nguyễn Thanh Nghị số tiền 300.000.000 đồng và thế chấp thửa đất số 01, tờ bản đồ trích đo, tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, diện tích đất 311m2. Ngày 12/8/2012, bà Nguyễn Thị Hoa chết.

Ngày 02/10/2019, ông Nghị khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông Bằng và bà Hoa có nghĩa vụ trả số nợ trên và không yêu cầu tính lài. Trường hợp ông Bằng, bà Hoa không trả được nợ thì đề nghị xữ lý quyền sử dụng đất mà ông Bằng, bà Hoa đã thế chấp để thu hồi nợ. Kết quả xác minh của Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ xác định: Thửa đất của ông Phan Văn Bằng và bà Nguyễn Thị Hoa thế chấp cho ông Nghị hiện chưa có biến động.

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã đưa các con của bà Hoa, ông Bằng (anh Phan Văn Tiến, chị Phan Thị My My và chị Phan Thị My Vi) vào tham gia tố tụng với tư cách là người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của bà Hoa là đúng quy định, nhưng khi quyết định nghĩa vụ trả nợ, bản án sơ thẩm chỉ buộc ông Phan Văn Bằng trả cho ông Nguyễn Thanh Nghị số tiền 300.000.000 đồng mà không buộc những người con của bà Hoa phải cùng với ông Bằng trả nợ cho ông Nghị là không đúng quy định tại Điều 615 Bộ luật dân sự 2015 vì đây là khoản vay chung của vợ chồng ông Bằng, bà Hoa và khi vay, ông bằng, bà Hoa có cầm cố tài sản chung của vợ chồng cho ông Nghị để làm tin, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Thanh Nghị.

Trên đây là vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” bị ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thông báo để Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trong khu vực nghiên cứu rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự./.

Tải file gốc Thông báo rút kinh nghiệm số 64/TB-VKS-V2